NOSUS har mange samarbeidspartnere. Vi takker for støtte og godt samarbeid!

Oslo kommune gir tilskudd til driften av Nordstrand skoleorkester og Nordstrand ungdomssymfoniorkester.

 

De Unges Orkesterforbund (UNOF) er en landsomfattende organisasjon for barne- og ungdomsorkestre i Norge. De to NOSUS-orkestrene (Nordstrand skoleorkester og Nordstrand ungdomssymfoniorkester) er medlem av UNOF.

 

Norske Symfoni-Orkestres Landsforbund (NASOL) er forbundet for alle de ikke-profesjonelle orkestrene i Norge med ungdom og voksne som medlemmer. Nordstrand ungdomssymfoniorkester er medlem av NASOL.

 

Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund er det frivillige musikklivets nettverk og opplæringsorganisasjon.

 


Grasrotandelen gir deg som spiller mulighet til å være med og bestemme hva noe av overskuddet til Norsk Tipping skal gå til. Du kan gi din støtte til NOSUS ved å klikke på logoen ovenfor og søke opp Nordstrand skoleorkester eller Nordstrand ungdomssymfoniorkester.