Ukentlige orkesterøvelser

Vi har faste, ukentlige øvelser på torsdager. Disse avholdes vanligvis i musikksalen på Nordstrand skole. I desember og juni og enkelte torsdager gjennom året øver vi i andre lokaler. Se kalenderen for nøyaktig tids- og stedsangivelse for enkeltøvelser.

Ordinære øvingstider skoleåret 2023-2024:

  • Skoleorkesteret: 16:45-18:30
  • Ungdomsorkesteret: 18:30-21:00 

 

Seminarer og ekstraøvelser

Vi har helgeseminarer noen ganger i løpet av hvert semester. Disse seminarene avholdes ofte på Nordstrand skole, men vi benytter også andre lokaler. I "innspurten" mot en konsert, avholdes seminaret som regel i konsertlokalet. På den måten gjør vi oss kjent med omgivelsene før konserten, og vi blir vant til lydforholdene og hvordan det er å spille sammen i konsertsalen.

Hver høst har både skole- og ungdomsorkesteret tradisjon for å dra til Østmarkskapellet på overnattingsseminar. Da får vi spilt mye sammen, og vi har det veldig hyggelig! Les mer om dette under punktet "Sosialt" på menyen "Aktiviteter".

I kalenderen finner du tids- og stedsangivelser for seminarene som er planlagt fremover.