NOSUS er organisert som to orkestre, men med et felles styre. Orkestrene har fokus på hver sin aldersgruppe. Nordstrand skoleorkester har barn i barneskolen som målgruppe. Nordstrand ungdomssymfoniorkester har ungdom i ungdomsskolen og den videregående skole som målgruppe. 

John Westbye (fiolinist og bratsjist) er kunstnerisk leder, hoveddirigent og strykeinstruktør for begge orkestrene, og Synnøve Hannisdal (trombonist) er fast dirigent og blåseinstruktør. I tillegg samarbeider vi med noen faste instruktører som engasjeres til seminarer og konserter.

Vi er et foreldredrevet orkester. Det betyr at NOSUS-styret består av foreldre, og at alle medlemmenes foreldre har noen oppgaver og forpliktelser. Styret har ansvar for driften av NOSUS, blant annet planlegging, informasjon til medlemmene, rekruttering, økonomi og overholdelse av lover og regler. Styremedlemmene velges på årsmøter som holdes om våren. En oversikt over hvem som er valgt inn i styret finner du under "Kontakt oss/styreoversikt". 

Foreldrevakt er den viktigste foreldreoppgaven for foresatte i NOSUS. Det innebærer at man et par ganger pr. semester har ansvaret for vaktholdet på en orkesterøvelse, et seminar eller en konsert.