Nordstrand skole- og ungdomssymfoniorkester (NOSUS) er et tradisjonsrikt barne- og ungdomssymfoniorkester med base på Nordstrand skole i Oslo. I 2019 feiret orkesteret sitt 65-årsjubileum. Vi har mange hyggelige aktiviteter og turer, der vi samles om musikken i et nært fellesskap. 

NOSUS tar imot unge musikere i alderen 6 til 18 år. De aller yngste starter med individuell undervisning og/eller gruppeundervisning, før de begynner med samspill i orkesteret hver torsdag. Fra og med 8. klasse får man plass i ungdomsorkesteret, hvor man kan fortsette til man er ferdig med videregående skole. Ingen forkunnskaper er nødvendig for å starte i skoleorkesteret. Lyst og motivasjon holder! 

Orkesteret har egne grupper for strykere og blåsere. Dirigentene nivåtilpasser verkene til besetningen og tilrettelegger for solistoppgaver. Barna lærer dermed musikken på en morsom og motiverende måte, samtidig som alle, også foresatte og publikum for øvrig, kan kjenne igjen det musikalske utgangspunktet.

NOSUS er et sosialt og inkluderende «bredde»-orkester uten opptakskrav, men med målsetning om høyt musikalsk nivå. Orkesteret har de senere årene blant annet blitt invitert til å delta på flere spennende konsertprosjekter med profesjonelle musikere i Oslofilharmonien og i Den norske opera.