Seminar Ungdomsorkesteret

Følg med på e-post. Ytterligere informasjon om oppmøtetider for ulike grupper vil bli sendt ut i etterkant av torsdagens øvelse.

Detaljer

Dato søndag 27. november 2022
Klokkeslett 15:0019:00
Kalender Seminar ungdomsorkesteret

Sted

Navn Nordstrand skole, musikksalen
Adresse
Nordstrandveien 27
1163 OSLO
Stedsbeskrivelse NOSUS' faste øvingslokale.