Nordstrand skoleorkester og Nordstrand ungdomssymfoniorkester avholder et felles årsmøte i første kvartal hvert kalenderår.

Årsmøtet er foreningens høyeste organ. Det betyr at det er på årsmøtet de viktigste beslutningene blir fattet. Alle spillende medlemmer og deres foresatte kan delta på årsmøtet. Mer informasjon finner du i orkestervedtektene, som er publisert på disse nettsidene.

Årsmøter 2021: 5. mai kl. 19:30 (nettmøte)