Nordstrand skoleorkester og Nordstrand ungdomssymfoniorkester avholder et felles årsmøte i andre kvartal hvert kalenderår.

Årsmøtet er foreningens høyeste organ. Det betyr at det er på årsmøtet de viktigste beslutningene blir fattet. Alle spillende medlemmer og deres foresatte kan delta på årsmøtet. Mer informasjon finner du i orkestervedtektene, som er publisert på disse nettsidene.

Årsmøte 2024: 18. april kl 18:30-19:30 (Nordstrand skole)

Årsmøte 2023: 11. mai kl 19:30-21:00 (Nordstrand skole)