Orkesterdriften reguleres av en rekke eksterne og interne retningslinjer. De eksterne retningslinjene er lover, forskrifter, retningslinjer for tildeling av ulike former for økonomisk støtte, med mer.

De overordnede interne retningslinjene kalles vedtekter. Hvert av orkestrene har et eget sett med vedtekter, som sist ble oppdatert på årsmøtet i 2015. I tillegg har vi retningslinjer for blant annet kontingent, instrumentleie og inngangspenger på konserter.